DEFENSIEF AUTORIJDEN


Defensief gedrag houdt in dat ongevallen zoveel mogelijk worden voorkomen, door zo min mogelijk fouten te maken. Maar ook rekening te houden met fouten van anderen door de je rijgedrag aan te passen. Defensief autorijden leer je ook bij Rijschool Lodewijk. 

 

Defensief gedrag is met name gebaseerd op;

 

  • Inzicht
  • Waakzaamheid
  • Goed anticiperen (vooruitlopen op mogelijke ontwikkelingen)
  • Effectief kijken (kijken om echt waar te nemen)
  • Goed reageren

 

 

 

Sociaal rijgedrag

 

Sociaal gedrag houdt in, dat men bereid is om andere weggebruikers te helpen in situaties waar dit nodig of wenselijk is, als door die weggebruikers -bewust of onbewust- een fout is gemaakt. Sociaal gedrag kenmerkt zich door:
• Het respecteren van het belang van andere weggebruikers
• Het bewust zijn van de eigen, individuele verantwoordelijkheid voor een veilig wegverkeer

Steeds wordt getracht dreigend gevaar op te heffen door:

 

  • Af te remmen
  • Uit te wijken
  • Te stoppen
  • Of soms snelheid te verhogen